Zrozumienie Hukm Shar'i

Hukm Shar’e definuje się dosłownie w książkach Usul Al. fikh (fundamenty fikhu) następująco - werdykt legislatora (Allaha) związany z czynami człowieka. Każdy czyn człowieka ma hukum shar’i. Nie ma czynu, na którego temat nie ma hukm shar’e.

Klasyfikacja hukm shar'i jest następująca:
- Fard (obowiązek) - np. płacenie zakat, pielgrzymka do Mekki, obcinanie ręki złodzieja
- Mandub albo sunnah (zalecony) - np. recytacja Koranu, modlenie się dwa raka'ty przed fadżr (pierwsza modlitwa), jałmużna (nie zakat) .
- Mubah (dozwolony) - np. ułożyć się do snu na plecach
- Makruh (nie dozwolony) - np. spożycie czosnku przed modlitwą zbiorową.
- Haram (zabroniony) - np. cudzołóstwo, lichwa, upodobnianie mężczyzny do kobiecych strojów

Wielu muzułmanów rozumie islam tylko w kategoriach - czynów obowiązkowych i czynów zabronionych. To jest powszechne i błędne zrozumienia prawa islamu. Nie każdy nakaz jest obowiązkiem i nie każdy zakaz jest zabronieniem.
Forma obowiązku w języku arabskim ma 16 znaczeń a forma rozkazu ma 9 znaczeń.
Dam przykłady wyjaśniające:
Allah (słt) rzekł w Koranie co w języku polskim oznacza

Odprawiajcie modlitwę

(Al bakara 2:43). My wiemy, że odprawianie modlitwy jest fard (obowiązkiem), ale wiemy o tym nie na podstawie tego wersetu. Sam ten rozkaz może oznaczać fard, mandub lub mubah. Tak naprawdę my wiemy, że modlitwa jest fard z innych wersetów np.

Co doprowadziło was do ognia-sakar?
Powiedzą oni "Nie byliśmy wśród modlących się"

Al. mudat'er 74:42)
Czyli nie odprawianie modlitwy prowadziło do ognia-sakar co oznacza, że modlitwa jest obowiązkiem.
Innym przekład - Allah(słt) rzekł w Koranie co w języku polskim oznacza

A kiedy modlitwa zostanie zakończona, to rozejdźcie się po ziemi,
I poszukujcie darów Boga (poprzez pracę itp.)
I często wspominajcie Boga

( Al jumua'; 62:10)
W tym wersecie Allah rozkazuje nam abyśmy nie zostawali w meczecie, ale czy ten rozkaz oznacza, że to jest obowiązek abyśmy po modlitwie piątkowej nie zostawali w meczecie?!
Nikt tak nie mówił. Wszyscy są zgodni, że rozkaz tutaj oznacza, że jest dozwolone nam abyśmy po modlitwie szli do pracy, ponieważ poprzedni werset kazał nam aby zostawić pracę na czas modlitwy.
Wnioskowanie hukm szari z treści i zrozumienie tego co Allah chce od nas nazywa się ijtihad. Nie każdy może robić ijtihad (być mujtahid) jeśli nie są spełnione dwa główne warunki:
1- Bardzo dobra znajomość języka arabskiego (Nie każdy Arab rozumie wystarczająco język arabski; niektórzy nawet uczą w szkołach języka arabskiego, ale nie na tyle żeby robić ijtihad)
2- Bardzo dobra wiedza religijna - Koran, Sunnah, opinia przyjaciół proroka, fundamenty fikh(usul al. fikh, znajomość okoliczności, w których dany werset został objawiony lub dany hadith został wypowiedziany ....)

Warto to też podkreślić, że ijtihad jest nie możliwy używając tłumaczeń Koranu na inne języki. O tym mówiłem trochę w dziale "błędy w polskich tłumaczeniach treści Koranu"

 

Witamy na islam.pl

Po długiej przerwie serwis islam.pl powraca w nowej odsłonie. Znajdziesz tutaj sporo informacji na temat prawdziwego islamu, Koranu oraz życiu muzułmanów. Serwis pełni rolę informacyjną i ma na celu przybliżyć, wszystkim zainteresowanym, wiedzę na temat islamu, zasad religii.

Jeśli masz sugestie dotyczące serwisu, skorzystaj z przycisku umieszczonego po prawej stronie - Twoja sugestia.

Ostatnio dodane artykuły: