Życie prywatne, prywatność w islamie

W życiu publicznym, żyje wraz z członkami społeczeństwa, w swoim plemieniu, wiosce, bądź mieście. W swoim życiu prywatnym, żyje w domu, wraz członkami swojej rodziny. Islam jasno określił reguły rządzące życiem prywatnym i publicznym, zarówno mężczyzny, jak i kobiety.

czytaj całość »

Sąsiedztwo w islamie

Przykłady z życia Proroka (sal allahu alejhi wa salaam): Zostało przekazane, że Prorok (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział: Sąsiadem nie jest tylko ten, kto jest za sąsiadującymi drzwiami, ale wszyscy ci, którzy znajdują się w odległości siedmiu drzwi.

czytaj całość »

Jak islam odnosi się do starszych ludzi?

Chwała Allahowi (subhanahu ła ta‘ala). Islam jest religią miłosierdzia i sprawiedliwości, religią, która uczy doskonalej moralności i zabrania złego postępowania. Religią, która wzbudza w człowieku poczucie godności osobistej, jeżeli tylko przestrzega on praw Allaha (subhanahu ła ta‘ala).

czytaj całość »

Rasa, nacjonalizm i islam

Zostało przekazane przez At-Tabaraniego i Al-Hakima, że pewnego razu, pewni ludzie rozmawiali o Salmanie Al-Farsim. Chcąc go upokorzyć, mówili o wyższości Arabów nad Persami, słysząc to, Prorok (sal allahu alejhi wa salaam) oświadczył:

czytaj całość »

Obowiązki / Powinności względem rodziców (Część pierwsza)

Allah (subhana wa teala) Mówi, co w języku polskim oznacza: I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: - matka nosiła go pośród wielu trudów, a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach - “Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie! [TZQ Luq’man: 14]

czytaj całość »

Wstęp do omówienia muzułmańskiego systemu społecznego

Kilka słów o systemie społecznym. Podstawową rolą zamężnej kobiety jest bycie żoną i matką. Podstawową rolą żonatego mężczyzny jest bycie żywicielem rodziny.

czytaj całość »

Muzułmański system społeczny - Chcesz więc być rodzicem?

Chcesz więc być rodzicem? Uciech rodzicielstwa jest wiele. Pomyśl o powrocie do domu, po ciężkim dniu pracy, gdzie wita ciebie uśmiechnięta twarz twojego pięknego dziecka. Pomyśl o dniu, gdy twoje dziecko pierwszy raz wypowiedziało twoje imię, albo o chwili, kiedy zobaczyłaś bądź zobaczyłeś jak stawia swoje pierwsze kroki…

czytaj całość »

Muzułmański system społeczny - Oddziaływanie społeczeństwa na twoje dziecko

Równie skuteczne jak wychowanie i pokierowanie, jakie możesz dać swojemu dziecku, mogą być inne, złe wpływy, które dają o sobie znać, unieważniając całą twoją dobrą pracę, gdy tylko twoje dziecko znajdzie się poza bezpiecznym zasięgiem twojego czujnego oka.

czytaj całość »

Obowiązki / Powinności względem rodziców

Zostało przekazane, że pewien człowiek zapytał się Sa’ida ibn Al-Musajjaba (radi allahu anhu): Rozumiem wszystkie ajaty o dobroci i szacunku dla rodziców, z wyjątkiem tego wyrażenia: “lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!.” [TZQ Al-Israa: 23]

czytaj całość »

Qur’an i hadisy o matce

Qur’an: 1. Allah (subhana wa teala) Mówi, co w języku polskim oznacza: I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie. [TZQ 46:15]

czytaj całość »

Przyjaźń między muzułmanami a niemuzułmanami i jak muzułmanie muszą traktować niemuzułmanów

Allah (subhana wa teala) wysłał Proroka Muhammada (sal allahu alejhi wa salaam) jako litość dla wszystkich ludzi. Dla muzułmanów i niemuzułmanów, chrześcijan, żydów i wszystkich innych ludzi.

czytaj całość »

Mężczyźni i kobiety w islamie

System społeczny w islamie troszczy się zarówno o mężczyznę, jak i kobietę. Jego rolą jest określenie, jakie mają być ich relacje, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.

czytaj całość »

Zakaz podróżowania samemu przez więcej niż dwadzieścia cztery godziny

Zabroniona jest muzułmance podróż, która trwa więcej niż dwadzieścia cztery godziny, chyba, że jest ona w towarzystwie mahram. Rolą mahram jest upewnić się, że jej bezpieczeństwo, honor i dobro są ochronione.

czytaj całość »

Zasady ubioru mężczyzny i kobiety w islamie

Według Szari’a, główne zasady, które określają relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą to: 1. Mężczyźni i kobiety muszą zasłaniać swoją aurę. 2. Mężczyźni i kobiety są od siebie odseparowani, a przebywanie razem w tym samym miejscu, jest dozwolone tylko w szczególnych wypadkach.

czytaj całość »

Relacje pomiędzy mężczyznami a kobietami w islamie

W muzułmańskim społeczeństwie są dwa miejsca, w których mężczyźni i kobiety kontaktują się ze sobą. Różnią się one od siebie opisami i ahkam (prawami), które się do nich odnoszą. Natura współistnienia pomiędzy ludźmi w tych obszarach, może obejmować przebywanie razem mężczyzn, kobiet lub mężczyzn i kobiet.

czytaj całość »

Chalła - Odosobnienie

Chalła odnosi się do sytuacji, w której mężczyzna i kobieta nie mahram, przebywają razem w samotności, bez obecności mahram lub innej osoby.

czytaj całość »

Skromność i spuszczanie wzroku

Częścią tego, co zapewnia zachowanie godności i honoru mężczyzn i kobiet w islamie, jest określenie sposobu, w jaki mogą oni siebie wzajemnie postrzegać. Zabronione jest muzułmaninowi patrzeć na jakąkolwiek kobietę z pożądaniem, z wyjątkiem swojej żony.

czytaj całość »

Rola matki w islamie

Rola żony jako matki nie obejmuje tylko wychowywania i ochraniania dzieci, ale także uczenia ich din islamu. Prorok (sal allahu alejhi wa salaam) powiedział:

czytaj całość »

Stosunek ojca do swoich dzieci w islamie

Pewien człowiek o imieniu Al-Aqra Ibn Habit odwiedził Proroka (sal allahu alejhi wa salaam) i był zaskoczony, widząc, jak całuje on (sal allahu alejhi wa salaam) swoje wnuki - Hasana i Husajna:

czytaj całość »

Pojęcie Maharim (krewnych, z którymi nie można wziąć ślubu)

Jednym z warunków małżeństwa jest to, że partner nie może należeć do kategorii osób zabronionych (maharim).

czytaj całość »

Witamy na islam.pl

Po długiej przerwie serwis islam.pl powraca w nowej odsłonie. Znajdziesz tutaj sporo informacji na temat prawdziwego islamu, Koranu oraz życiu muzułmanów. Serwis pełni rolę informacyjną i ma na celu przybliżyć, wszystkim zainteresowanym, wiedzę na temat islamu, zasad religii.

Jeśli masz sugestie dotyczące serwisu, skorzystaj z przycisku umieszczonego po prawej stronie - Twoja sugestia.

Ostatnio dodane artykuły: